Εφημερίδες και ειδήσεις από Αλβανία

Αλβανική εφημερίδα: Εδώ είναι μια λίστα από τα κύρια αλβανικά εφημερίδες. Όλες οι εφημερίδες είναι δωρεάν, και έχουν πρόσβαση στην τρέχουσα ειδήσεις στις τοπικές και διεθνείς υποθέσεις από έναν Αλβανό προοπτική.