Εφημερίδες και ειδήσεις από Αφρική

Εφημερίδες και πηγές ειδήσεων που να καλύπτουν το σύνολο της αφρικανικής ηπείρου. Αυτές οι εφημερίδες επιλέγονται με βάση την εστίασή τους στη συζήτηση, την πολιτική και ειδήσεις σχετικά με την κοινωνία. Όλα τα αφρικανικά εφημερίδες στη λίστα είναι ελεύθε