Εφημερίδες και ειδήσεις από Μπουτάν

Εφημερίδες από το Μπουτάν: Μια επιλογή από τις σημαντικότερες εφημερίδες από το Μπουτάν. Οι εφημερίδες στο Μπουτάν είναι στα αγγλικά, αλλά ένα ζευγάρι από αυτά, επίσης, σε «Dzongkha\". Όλες οι εφημερίδες στον κατάλογο που επιλέχθηκε για την εστίασή τους σ