Tidningar och nyheter från Bahrain

Bahrain tidningar: Här är en lista över tidningar från Bahrain. Alla tidningar på listan är utvalda för sin fokus på nyheter, politik, debatt och social utveckling nationellt och internationellt. Den första tidningen i Bahrain var \"Al Bahrayn\", det publiceras inte längre. Bahrain har 12 officiella tidningar. Här är de viktigaste: