Tidningar och nyheter från Färöarna

Färöiska tidningar. Här en av de största online nyhetskällor från Färöarna. Det finns cirka 50.000 invånare på Färöarna, men trots de få invånare, finns det ett antal oberoende nättidningar. Här är de bästa av dem, de är fria att läsa på Internet.