Tidningar och nyheter från Uruguay

Lista över tidningar från Uruguay. Här är ett urval av de viktigaste nättidningar formulär Uruguay i Sydamerika. Medierna Uruguay har haft konstitutionell frihet sedan 1967, och regeringen respekterar i allmänhet dessa rättigheter. Pressfriheten i Uruguay är bland de högsta på kontinenten. Denna förteckning över tidningar från Uruguay består av dagliga uppdaterade nyhetskällor som skriver om ekonomi, samhälle, politiska frågor samt internationella frågor. Tidningarna är gratis att använda nätet: